Καλώς ήρθατε στην Trader24!
Trader24Trader24Trader24
2112346676
tr24@hfeu.com
Παλαιό Φάληρο

Τι είναι τα CFD και πώς λειτουργούν

  • Home
  • Academy
  • Τι είναι τα CFD και πώς λειτουργούν

Τα Συμβόλαιο επί της Διαφοράς (CFD) είναι ένα μοχλευμένο χρηματοοικονομικό προϊόν, το οποίο σας επιτρέπει να τοποθετηθείτε στις κινήσεις των τιμών διαφορετικών αγορών, όπως Forex, δείκτες, εμπορεύματα και μετοχές καθώς και τα παράγωγά τους.

Όταν λέμε να “τοποθετηθείτε”, εννοούμε να επενδύσετε πάνω στην κίνηση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος, αποφασίζοντας σχετικά με την πορεία της τιμής στο μέλλον και επενδύοντας σε αυτήν σας την απόφαση τώρα.

Όταν λοιπόν, κάνετε συναλλαγές σε CFDs, δεν λαμβάνετε στην κατοχή σας το χρηματοοικονομικό προϊόν, αλλά κερδίζετε ή χάνετε χρήματα ανάλογα με την απόφασή σας σχετικά με την κίνηση της τιμής του Συμβολαίου το οποίο έχετε συνάψει με τον αντισυμβαλλόμενό σας.

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές συναλλαγές σε αυτά τα προϊόντα, δεν χρειάζεστε μεγάλο κεφάλαιο για να ανοίξετε μια θέση. Οι συναλλαγές σε CFD χρησιμοποιούν μόχλευση που μπορεί να φτάσει έως και το 1:200.

Τα CFD μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο κερδοσκοπίας πάνω στην κίνηση της αγοράς ή και για αντιστάθμιση ή διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου με πολύ μικρότερο κεφάλαιο σε σύγκριση με τις κλασικές συναλλαγές σε παράγωγα προϊόντα.

Αν και η τιμή του CFD αντικατοπτρίζει συνήθως την τιμή του υποκείμενου προϊόντος, μπορεί όμως να υπάρχουν και αποκλίσεις. Να θυμάστε πάντα, πως με τις συναλλαγές σε CFD, δεν αποκτάτε καμία ιδιοκτησία του ίδιου του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου.

Χαρακτηριστικά των CFD

Οι συναλλαγές σε Συμβόλαια επί της Διαφοράς καλύπτουν τις περισσότερες ανάγκες του κάθε επενδύτη-trader. Άλλωστε μια θέση σε CFDs δύναται να σας παραδώσει το ακριβώς ίδιο οικονομικό αποτέλεσμα σε σχέση με μια συναλλαγή με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο

Ας δούμε ένα παράδειγμα σύγκρισης δυο συναλλαγών.

Παραδοσιακή Συναλλαγή

Για παράδειγμα, ας πούμε πως έχετε αγοράσει 100 μετοχές της εταιρείας ΑΒΓ στην τιμή του ενός ευρώ, με τον παραδοσιακό τρόπο, χωρίς καμία μόχλευση, και μάλιστα αυτές έχουν εκκαθαριστεί και βρίσκονται πια στην κατοχή (στην χρηματιστηριακή μερίδα σας), το ονοματεπώνυμό σας βρίσκεται μέσα στο μετοχολόγιο της εταιρείας από την μιά.

Συναλλαγή σε CFD

Από την άλλη, έχετε προβεί σε μια θέση αγοράς στην τιμή του ενός ευρώ για εκατό μετοχές της ΑΒΓ σε CFDs. Έχετε λοιπόν συνάψει ένα συμβόλαιο επί της διαφοράς της τιμής της ΑΒΓ με τιμή εκκίνησης το ένα ευρώ, κατεύθυνση αγοράς , ή long και μόχλευση 5 φορές.

Σύγκριση των δυο συναλλαγών

Στην πρώτη περίπτωση, έχετε καταθέσει στον λογαριασμό σας 100 x 1€ συν προμήθεια συναλλαγής ας πούμε 1% άρα άλλο ένα ευρώ, άρα 101€ για εκατό μετοχές της ΑΒΓ.

Στην δεύτερη περίπτωση, των CFD, έχετε δεσμεύσει από τον λογαριασμό σας 20 ευρώ, για να ανοίξετε μια θέση που αξίζει 100 ευρώ, μιας και δικαιούστε 5 φορές μόχλευση.

Η μετοχή της ΑΒΓ ανεβαίνει μετά από δυο εβδομάδες από το 1 ευρώ και τώρα διαπραγματεύεται στα 3 ευρώ. Ας δούμε τι οικονομικό αποτέλεσμα έχουμε στις δυο συναλλαγές μας, αποφασίζοντας να κλεισουμε τις θέσεις στα 3 ευρώ.

Οικονομικό αποτέλεσμα και απόδοση παραδοσιακής συναλλαγής

Πουλήσατε την μετοχή της ΑΒΓ στην τιμή ων 3 Ευρώ. Πληρώσατε και πχ 1% προμήθεια πώλησης, άρα 3 ευρώ, συν το 1 ευρώ προμήθεια αγοράς, σύνολο προμηθειών 4 ευρώ.

Σύνολο Επένδυσης: 104 ευρώ

Σύνολο καθαρού κέρδους ή ζημίας: Τιμή Πώλησης μείον Σύνολο Επένδυσης, 300-104 ευρώ= 196 ευρώ.

Απόδοση: 196%

Οικονομικό αποτέλεσμα και απόδοση συναλλαγής σε CFD

Ανοίξαμε την θέση long για 100 μετοχές ΑΒΓ στο 1 ευρώ, και την κλεισαμε στα 3 ευρώ, άρα κερδίσαμε 2 ευρώ ανά μετοχή.

Σύνολο Επένδυσης: 100 Ευρώ ;;; OXI, αφού μόλις 20 ευρώ δεσμεύτηκαν από τον λογαριασμό μας, αν θυμάστε, έχουμε 5 φορές μόχλευση.

Σύνολο καθαρού κέρδους ή ζημίας: 280 ευρώ

Απόδοση: 2400%

Αν όμως η μετοχή της ΑΒΓ αντί να ανεβαίνει έπεφτε ας πούμε στα 0,80€ και κλείναμε θέσεις εκεί;

Παραδοσιακή συναλλαγή:

Κεφάλαιο Επένδυσης: 100€

Κεφάλαιο από την Πώληση: 80€

Προμήθειες αγοράς Πώλησης: 1,80€

Καθαρό Ποσό Μετά Προμηθειών: 78,20 €

Ζημία Ποσοστό: -21,8%

Συναλλαγή μέσω CFD:

Στην συναλλαγή μας μέσω CFDs, τα χρήματά μας, τα οποία δεσμέυτηκαν για να ανοίξουν την θέση, ήταν 20 ευρώ. Έχοντας ανοίξει θέση για 100 μετοχές, για κάθε σεντ πτώσης της ΑΒΓ στο ταμπλό, το κεφάλαιό μας μειωνόταν κατά 1 ευρώ. Έτσι λοιπόν, όταν είδαμε την τιμή της ΑΒΓ στα 0,80 σεντς και αποφασίσαμε να κλείσουμε την θέση αυτή,

Κεφάλαιο Επένδυσης: 20€

Κεφάλαιο από την Πώληση: 0€

Προμήθειες αγοράς Πώλησης: 0€

Καθαρό Ποσό Μετά Προμηθειών: 0 €

Ζημία Ποσοστό: -100%

Από τα παραπάνω κατανοούμε πως το οικονμικό αποτέλεσμα ήταν σχεδόν το ίδιο. Μάλιστα αν συνυπολογίσει κανείς και το spread της συναλλαγής CFD (τον τρόπο τιμολόγησης των CFDs, που εξηγείται με λεπτομέρεια πιο κάτω) τότε θα καταλάβει πως το οικονομικό αποοτέλεσμα είναι πρακτικά μειον 20 ευρώ σύν προμήθειες ή συν spread.

Συναλλαγές σε ανοδικές και πτωτικές αγορές 

Όπως ακριβώς υπολογίσαμε την ζημία και το κέρδος από το ιπο πάνω παράδειγμα, όπου ανοίξαμε ως αγοραστές (Long) κλαι κλείσαμε ως πωλητές, έτσι θα μπορούσαμε να κάνουεμ και το αντιίθετο. Να ανοίξουμε ως πωλητές και να κλείσουμε ως αγοραστές. (Short)

Οι συναλλαγές σε CFD σάς δίνουν τη δυνατότητα να αγοράζετε (θέση long) εάν πιστεύετε ότι οι τιμές της αγοράς θα αυξηθούν ή να πουλήσετε (θέση short) εάν πιστεύετε ότι οι τιμές της αγοράς θα πέσουν.

Το κέρδος ή η ζημία θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα μνε το αν έχετε μαντέψει σωστά από πριν την μετέπειτα πορεία της τιμής του προϊόντος.

Αποτελεσματική χρήση του κεφαλαίου σας μέσω της μόχλευσης

Οι συναλλαγές σε CFD χρησιμοποιούν μόχλευση που σημαίνει ότι χρειάζεστε μόνο μια μικρή κατάθεση για να ανοίξετε τη θέση σας και όχι να υποβάλετε την πλήρη αξία μιας συναλλαγής.

Διευρυμένο ωράριο συναλλαγών

Οι πλειοψηφία των CFD διαπραγματεύονται και εκτός του ωραρίου των κλασικών αγορών.

Δυνατότητες αντιστάθμισης (Hedging)  

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα CFD για να κάνετε αντιστάθμιση στο υπάρχον χαρτοφυλάκιό σας σε μετοχές ή εμπορεύματα στην περίπτωση που αναμένετε ότι οι τιμές τους θα υποχωρήσουν ανοίγοντας θέσεις πώλησης (short).

Κλείνοντας, να τονίσουμε ότι οι συναλλαγές σε CFD εμπεριέχουν μεγάλο ρίσκο και μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές απώλειες, οι οποίες μπορεί να υπερβαίνουν το σύνολο της επένδυσής σας