Καλώς ήρθατε στην Trader24!
Trader24Trader24Trader24
2112346676
tr24@hfeu.com
Παλαιό Φάληρο

Τι είναι το Bitcoin

Bitcoin

Τι είναι το Bitcoin

Το bitcoin εφευρέθηκε τον Οκτώβριο του 2008 από μία άγνωστη ομάδα χρησιμοποιώντας το όνομα Satoshi Nakamoto η οποία έκανε μία δημοσίευση με όνομα “Bitcoin: A P2P (Peer-to-Peer) Electronic Cash System” και ξεκίνησε το 2009 όταν ο πηγαίος κώδικάς του δόθηκε στο διαδίκτυο σαν ελεύθερο λογισμικό.

Η δημοσίευση αυτή αναφερόταν στη δημιουργία ενός αποκεντρωμένου άυλου ψηφιακού νομίσματος, το οποίο δεν απαιτεί μία κεντρική τράπεζα για την έκδοσή του και στηρίζεται στο αποκαλούμενο blockchain, ένα αδιάβλητο ψηφιακό λογιστικό βιβλίο. Οι συναλλαγές bitcoin παίρνουν τη μορφή ψηφιακών μεταφορών ανάμεσα στους χρήστες του δικτύου bitcoin, χωρίς την ανάγκη μεσάζοντα, και το blockchain είναι αυτό που διασφαλίζει την πιστότητα και φερεγγυότητα των συναλλαγών με τεχνικές που βασίζονται στην κρυπτογράφηση.

Πως λειτουργεί το Bitcoin

Από την πρώτη φορά που κάποιος θέλει να πραγματοποιήσει μια αγοραπωλησία bitcoin «γεννιούνται» για λογαριασμό του δύο κρυπτογραφικά κλειδιά. Το ιδιωτικό και το δημόσιο. Με βάση το ιδιωτικό δημιουργείται και το δημόσιο κλειδί. Το καθένα από αυτά είναι ένα μείγμα από αριθμούς και γράμματα. Το ιδιωτικό πρέπει να το ξέρει μόνο ο ιδιοκτήτης καθότι αποτελεί την προσωπική του ταυτότητα, ενώ το δημόσιο αποτελεί την δημόσια διεύθυνση του κάθε χρήστη.

Ουσιαστικά, οι δύο συναλλασσόμενοι έχουν γνωστοποιήσει ο ένας στον άλλον στην ουσία μόνο τις δημόσιες διευθύνσεις τους και τίποτε άλλο. Αυτές παίζουν τον ρόλο του αριθμού λογαριασμού που χρησιμοποιείται για παράδειγμα στις τραπεζικές συναλλαγές, ενώ, κατά κάποιον τρόπο, το ιδιωτικό κλειδί θα μπορούσε να παρομοιαστεί με το ΡΙΝ. Συνεπώς, η αποστολή και επιβεβαίωση μίας συναλλαγής bitcoin, επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης των δημόσιων και ιδιωτικών κλειδιών του αποστολέα και του παραλήπτη.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το bitcoin είναι ένα ψηφιακό νόμισμα που βασίζεται στο blockchain. Με απλά λόγια, το blockchain είναι ένας τύπος βάσης δεδομένων. Όλα τα διαθέσιμα bitcoin και όλες οι συναλλαγές αποθηκεύονται σε αυτή τη βάση δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Tο blockchain διαφέρει από μια κανονική βάση δεδομένων στο ότι τα δεδομένα αποθηκεύονται σε πολλούς υπολογιστές, σε αντίθεση με έναν κεντρικό διακομιστή.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται υπό την μορφή μπλοκ και συνδέονται το ένα μετά το άλλο με διαδοχική σειρά, παρόμοια με μια αλυσίδα και ενημερώνονται συνεχώς με τις νέες συναλλαγές. Κάθε υπολογιστής που συμμετέχει στο δίκτυο έχει ένα αντίγραφο του blockchain και επιβεβαιώνει την κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται. Σκεφτείτε πώς όλοι όσοι είναι μέρος του δικτύου θα πρέπει να ενημερώνουν το αντίγραφό τους στο blockchain για να είναι ίδιο μήκος κύματος κάθε φορά που “ανακοινώνεται” μια νέα συναλλαγή bitcoin.

Και για αυτόν ακριβώς τον λόγο, το bitcoin δεν μπορεί να παραβιαστεί. Οποιαδήποτε νέα πληροφορία πρέπει πρώτα να επαληθευτεί από τους υπολογιστές που λειτουργούν στο δίκτυο και διατηρούν αντίγραφο του blockchain, προτού συμπεριληφθεί στο σύστημα. Υπεύθυνοι για αυτήν την επαλήθευση είναι αποκαλούμενοι miners, σκοπός των οποίων είναι να διατηρούν και να εξασφαλίζουν την ακεραιότητα του blockchain, καθώς καταγράφουν όλες τις συναλλαγές που γίνονται χρησιμοποιώντας την επεξεργαστική ισχύ των υπολογιστών που έχουν στην κατοχή τους.

Νέα bitcoins παράγονται και μπαίνουν σε κυκλοφορία ως ανταμοιβή στο έργο των miners. Η ανταμοιβή αυτή μειώνεται με το πέρασμα του χρόνου καθότι ο αριθμός των bitcoin είναι πεπερασμένος και ανέρχεται στα 21 εκατομμύρια, ενώ σήμερα βρίσκονται σε κυκλοφορία περισσότερα από 19,1 εκατομμύρια bitcoins.

Πλεονεκτήματα του Bitcoin

  • Ταχύτητα συναλλαγών: Οι συναλλαγές σε bitcoin συμβαίνουν άμεσα και ανακοινώνονται ταυτόχρονα σε όλο το δίκτυο ανά τον πλανήτη.
  • Διαφάνεια συναλλαγών: Όλες οι συναλλαγές που έχουν εκτελεστεί ποτέ στο δίκτυο είναι δημόσια διαθέσιμες και διαφανείς. Έτσι, οποιοσδήποτε μπορεί να εξετάσει οποιαδήποτε διεύθυνση και να δει τις προηγούμενες συναλλαγές που έχουν εκτελεστεί με αυτήν, το πλήθος των bitcoin που έχουν μετακινηθεί, όπως και το που έχουν σταλεί.
  • Χαμηλό κόστος συναλλαγών: Το παρόν κόστος για κάθε συναλλαγή ανεξαρτήτως μεγέθους ανέρχεται περίπου στα 5 λεπτά του ευρώ, και είναι προαιρετικό, αν δεν υπάρχει βιασύνη επιβεβαίωσης της συναλλαγής.
  • Αποκεντρωμένη φύση: Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του δικτύου, είναι η αποκεντρωμένη φύση του, που δεν απαιτεί καμία κεντρική αρχή ελέγχου ή επιβεβαίωσης. Κάθε κόμβος του δικτύου το ενισχύει περαιτέρω, αλλά αν προσβληθεί με κάποιο τρόπο, η λειτουργία του συνολικού δικτύου δεν επηρεάζεται ανάλογα.
  • Υποδιαιρέσεις: Κάθε bitcoin είναι υποδιαιρέσιμο έως 8 δεκαδικά ψηφία (έως 0,00000001) που ονομάζονται Satoshi, επιτρέποντας μικρο-συναλλαγές που δεν είναι δυνατές με άλλα μέσα ή συμβατικά νομίσματα.
  • Μη αντιστρέψιμη φύση: Όλες οι συναλλαγές με bitcoin είναι τελικές και μη αντιστρέψιμες. Αυτό έχει το επιπλέον πλεονέκτημα προς όσους διαθέτουν προϊόντα για bitcoin ότι δεν είναι δυνατόν να ανακληθούν συναλλαγές όπως π.χ. είθισται στις απάτες με πιστωτικές κάρτες.

Πώς μπορώ να αγοράσω ή να εξαργυρώσω Bitcoin

Θεωρητικά υπάρχουν 3 τρόποι απόκτησης bitcoin.
Μέσω της εξόρυξης (mining) bitcoin.
Αγορά bitcoin μέσω ενός ανταλλακτηρίου.
Αγορά CFDs (συμβάσεις επί διαφορών) επί του bitcoin μέσω μίας πλατφόρμας συναλλαγών.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά στον πρώτο, η προαναφερθείσα διαδικασία του mining, σήμερα, δεν είναι οικονομικά συμφέρουσα για τον μέσο χρήστη, εκτός εάν διαθέτει επαγγελματικό εξοπλισμό ή και έχει πρόσβαση σε πολύ φθηνό ή δωρεάν ρεύμα.

Όσον αφορά στον δεύτερο, η αγορά bitcoin μέσω ενός διαδικτυακού ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων είναι αρκετά ασφαλής και προσιτός τρόπος. Τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων είναι διαδικτυακές αγορές που συνδέουν άτομα που επιθυμούν να αγοράσουν ή και να πουλήσουν κρυπτονομίσματα. Πρέπει να είστε προσεκτικοί να επιλέγετε πλατφόρμες που έχουν ιστορικό επιτυχίας πολλών ετών. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να μειώσετε την πιθανότητα απάτης, και κενών ασφαλείας που μπορεί να αντιμετωπίσει μια νέα πλατφόρμα.

Η διαδικασία για την αγορά bitcoin είναι, εν συντομία είναι η εξής:

  1. Επιλογή ανταλλακτηρίου.
  2. Δημιουργία λογαριασμού.
  3. Χρήση κάρτας ή εμβάσματος για αποστολή χρημάτων στο ανταλλακτήριο.
  4. Αγορά bitcoin.

Τέλος συστήνεται και η μεταφορά των bitcoin σας σε ένα διαφορετικό, ασφαλέστερο πορτοφόλι, προκειμένου να διαφυλαχθούν από κακόβουλους χάκερ, όπως αντίστοιχα κάποιος θα έκανε με τα συμβατικά του χρήματα σε μία τράπεζα.

Τέλος, όσον αφορά στον τρίτο, αντί να διαπραγματεύεστε απευθείας ένα περιουσιακό στοιχείο, διαπραγματεύεστε μια σύμβαση που βασίζεται στην αξία αυτού του περιουσιακού στοιχείου. Συνεπώς, εάν η αξία του bitcoin αυξηθεί κατά ένα ποσοστό, η αξία του CFD επί του Bitcoin θα αυξηθεί επίσης το αντίστοιχο ποσοστό.

Ο βασικός λόγος για τον οποίο τα CFD είναι τόσο δημοφιλή στους trader είναι η ύπαρξη της μόχλευσης (leverage) στις θέσεις σας. Μέσω της μόχλευσης, πρακτικά, σας δίνεται η δυνατότητα χρήσης χρημάτων που έχουν προέλθει από δανεισμό από τον χρηματιστή (broker) σας για να επιδιώξετε να αποκομίσετε μεγαλύτερες αποδόσεις.