Καλώς ήρθατε στην Trader24!
Trader24Trader24Trader24
2112346676
tr24@hfeu.com
Παλαιό Φάληρο

Trader24 – Webinar 08/05

  • Home
  • Trader24 – Webinar 08/05

Μείωση επιτοκίων και ισοτιμίες

Το webinar θα αναλύσει το θέμα της μείωσης επιτοκίων και τις επιπτώσεις  στις ισοτιμίες και το  χρηματοπιστωτικό περιβάλλον. Θα εξετάσουμε τις τρέχουσες τάσεις στη μείωση των επιτοκίων και τις διακυμάνσεις στις ισοτιμίες, καθώς και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται για τους επενδυτές.

Εκπαίδευση υψηλού επιπέδου

Περιεχόμενο σεμιναρίου:

Τρέχουσες Τάσεις στα Επιτόκια και τις Ισοτιμίες: Ανάλυση των παραγόντων που οδηγούν στη μείωση των επιτοκίων και των διακυμάνσεων στις ισοτιμίες.
Επιπτώσεις στο Χρηματοπιστωτικό Περιβάλλον: Κατανόηση των επιπτώσεων που έχουν οι μειώσεις επιτοκίων και οι αλλαγές στις ισοτιμίες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τις επενδυτικές αποφάσεις.
Ευκαιρίες για Επενδυτές και Επιχειρήσεις: Εξερεύνηση των ευκαιριών που προκύπτουν από τις χαμηλές επιτοκιακές πολιτικές και τις διακυμάνσεις στις ισοτιμίες για επενδυτές και επιχειρήσεις.

Ο Συμεών Μαυρουδής ειναι Διευθύνων Σύμβουλος της Fast Finance ΑΕΠΕΥ, Διαχειριστής Α/Κ και ιδιωτικών χαρτοφυλακίων. Κατέχει με αριστεία μεταπτυχιακό τίτλο στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (MSc), μεταπτυχιακό τίτλο στη Νομική (LLM), και προπτυχιακό τίτλο στην Οικονομική (BSc). Κατέχει όλες τις πιστοποιήσεις της ΕΚ και τις πιστοποιήσεις ειδικού διαπραγματευτή, εκκαθάρισης και διακανονισμού αξιών και παραγώγων. Έχει εκδώσει 4 βιβλία σχετικά με τη χρηματοοικονομική και τις επενδύσεις. Αρθρογραφεί στον οικονομικό τύπο και μαγνητοσκοπεί τηλεοπτικό-διαδικτυακό υλικό σε καθημερινή βάση.